Studsa Ledarskap Coaching Kontakt
studsa_logo_rgb-stor
Ledarutveckling Teamutveckling Columbi SDI

Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål.

 

Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare.

 

Ledarskap kan också utgå från en grupp, t.ex. ledningsgruppen, som individuellt och gemensamt representerar bolaget ledning, värderingar och inriktning.

 

Ledarskap är en relation

Ledarskapet bygger på ett positivt förhållande till de som leds. Medarbetare accepterar ledaren därför att de respekterar, gillar och/eller beundrar honom/henne. Eftersom ledarskapet är en relation mellan två parter innebär det att det inte bara är ledaren som påverkar medarbetarna utan att medarbetarna också påverkar ledaren. Som ledare måste man ständigt sträva efter att göra sig förtjänt av medarbetarnas förtroende.

 

I allt ledarskap är det bra att utgå från sin egen person, som den man eller kvinna man är. Ledaren styr och skapar engagemang och motivation hos sina medarbetare med sitt eget beteende och sitt eget sätt att kommunicera.

Forskning har konstaterat att ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i ledarskapet.

 

Uppskattning, utvecklingsmöjligheter, trevliga arbetskamrater, bra konflikthantering och gemensamma mål toppade de anställdas lista i en undersökning om vad som fick dem att trivas på jobbet. I en annan undersökning lyfts ett öppet klimat och dialog fram som viktiga trivselfaktorer.

 

Chef - och ledare!

En viss begreppsförvirring råder när man talar om chef och ledare.

Att vara chef är mer en yrkesroll. Chefskapet är en formell position som man blir utnämnd till. Man har makten och ansvaret för att nå resultat tillsammans med sina medarbetare.

Att vara ledare är att ha en relation, där man ständigt måste erövra sina medarbetares förtroende. Som chef bör man klara av att både vara chef och ledare.

 

 

Studsa    Coaching  Kontakt